Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stage/Spelproject24323/2808/2223/1/13
Studiegids

Stage/Spelproject

24323/2808/2223/1/13
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Acteren binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • acteren
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Deroo Sara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Acteren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
Integreert diens verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
Integreert diens verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
Integreert diens verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
Bouwt een netwerk op in het reële werkveld
Kiest een stageplaats in functie van diens noden, visies en interesses
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
Integreert diens verworven competenties en de vereisten van de productie
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
3. Samenwerking - 3.3. interculturele en internationale context
Schakelt zich zelfstandig in, als acteur, in een professionele theaterproductie
Toetst diens verworven competenties aan het reële werkveld
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
Kiest een stageplaats in functie van diens noden, visies en interesses

Leerinhoud

Deelname aan een theaterproductie als speler of het maken en spelen van een eigen spelproject.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk70,00 uren
Werkplekleren en/of stage560,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00