Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Argumentatie750/2808/2223/1/42
Studiegids

Argumentatie

750/2808/2223/1/42
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Andere co-titularis(sen): Vanhaeverbeke Nele
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Project 3 EN geslaagd voor Podium 3 EN geslaagd voor Schrijven 3 EN geslaagd voor Audiovisuele media 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
geeft blijk van maturiteit, zowel in het erewoord als in het interview.
2. Vaktechnisch - 2.3. lichamelijk en ruimtelijk bewustzijn
weet zich in een interview helder uit te drukken bij vragen over het eigen parcours en diens artistieke praktijk
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
koppelt zich na het presenteren van de masterproef los van het maakproces en bevraagt het eigen resultaat.
reflecteert in de schrijfopdracht ‘erewoord’ over diens persoonlijke parcours doorheen de opleiding.

Leerinhoud

De student communiceert regelmatig met een mentor over diens parcours.
Erewoord: een openbare verdediging waar de student verslag doet van diens persoonlijke bevindingen en ervaringen tijdens het masterjaar. Het onderzoek en de gemaakte keuzes worden beargumenteerd en gemotiveerd.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00