Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Vormgeving10670/2808/2223/1/53
Studiegids

Vormgeving

10670/2808/2223/1/53
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Broekaert Elisabeth
Andere co-titularis(sen): Vanhaeverbeke Nele, Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
wendt diens inspiratiebronnen actief aan
1. Artistiek concept - 1.2. presentatie vormgeven
wendt het medium fotografie aan in een artistieke opdracht
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
verruimt diens reeds aangeleerde, vakspecifieke competenties naar andere vormelijke toepassingen.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert en communiceert regelmatig over het werkproces.

Leerinhoud

Het opleidingsonderdeel vormgeving in de master bouwt voort op Beeldtaal in de bachelor. 
Je krijgt een andere kijk op het 'verbeelden' door niet het woord maar het beeld te hanteren in een narratieve structuur.
Belangrijk bij het medium fotografie is de inhoud, vorm en context van het beeldmateriaal. In de mate van het mogelijke wordt een link gelegd naar de inhoud van het masterproject.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk50,00
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeBeoordeling artistieke praktijk100,00