Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muzikale Vorming12095/2808/2223/1/03
Studiegids

Muzikale Vorming

12095/2808/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Kleinkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Helsen Andries
Andere co-titularis(sen): Aelbrecht Eddy
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de academisch gerichte Bachelor-opleiding Drama/Kleinkunst.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
schrijft songs
1. Artistiek concept - 1.3. publiek
is frontpersoon van een band als vocalist
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
begeleidt zichzelf op diverse instrumenten
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
legt op een professionele manier contacten met muzikanten om een gezamenlijk project te creƫren
leidt een muziekgroep, communiceert zijn muzikaal concept en delegeert
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
werkt samen met anderen aan arrangementen voor songs

Leerinhoud

De masterstudent brengt geïntegreerd in de Masterproef of een spelproject, een gecomponeerd repertoire van songs die die zelf begeleidt op bijv. piano, gitaar (eventueel aangevuld met andere muzikanten) of met een door henzelf samengestelde begeleidingsband.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk20,00 uren
Werktijd buiten de contacturen70,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00