Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Stage/project33186/2808/2223/1/73
Studiegids

Stage/project

33186/2808/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Kleinkunst binnen Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • kleinkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Helsen Andries
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
werkt proactief aan een creatief project
3. Samenwerking - 3.1. sociale- en communicatieve vaardigheden
neemt initiatief om contacten te leggen in het werkveld
neemt initiatief om zichzelf te profileren in het werkveld
3. Samenwerking - 3.2. participeren in/ samenwerken aan (interdisciplinair) artistiek concept
hanteert technische en technologische hulpmiddelen binnen diens vakgebied
implementeert diens mogelijkheden en artistieke gerichtheid in
toetst diens verworven competenties aan de voornaamste vereisten van het werkveld
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
wendt diens financiële, commerciële en juridische kennis aan in het werkveld

Leerinhoud

Deelname aan een productie als speler/muzikant/maker of het maken en performen van een eigen project.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage540,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context100,00