Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ondernemerschap25394/2808/2223/1/52
Studiegids

Ondernemerschap

25394/2808/2223/1/52
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Afstudeerrichting:
    • Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
  • creditcontract.
  • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
  • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Van den Broek Clara
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan hierover schriftelijk communiceren
4. Positioneren - 4.4. financiële, commerciële en juridische aspecten
benoemt de geijkte kanalen via dewelke die zich bijkomend kan informeren
past de basisprincipes van arbeidsovereenkomsten en belastingen toe op specifieke cases
past de problematiek van auteurs- en naburige rechten toe op specifieke cases
past de theorie over het kunstenaarsschap toe op reële cases
past de verschillende organisatie- en samenwerkingsvormen voor kunstenaars toe op specifieke cases
past het statuut van de kunstenaar en haar sociaal- en arbeidsrecherlijke implicaties toe op specifieke cases

Leerinhoud

Het vak Ondernemerschap omvat het ‘inzichtelijk maken’ en ‘aanleren’ van de eerste vaardigheden i.v.m. praktische, planmatige en zakelijke aanpak van de kunstenaarspraktijk binnen het kunstenveld.
De student wordt geinformeerd en begeleid bij het ontwikkelen van de eerste inzichten en concrete stappen naar een zelfredzaamheid binnen het kunstenveld.

Aangezien elke theaterspeler/maker een ander artistiek profiel heeft, wordt de student een inzicht gegeven in een 'kunstenaarspraktijk op maat'. Vaak ontstaat binnen de eerste werkjaren in het kunstenveld, in het verlengde van een artistieke profiel, een specifieke praktische werkwijze. Er vanuit gaande dat het voor elk van de studenten na afstuderen een zoektocht wordt, is het leerrijk deze kennis te laten maken met wat hen te wachten staat .

Centraal binnen de lessen staat enerzijds het schetsen van een idee over hoe een artistieke praktijk er eventueel uit zou kunnen zien en anderzijds een eerste introductie, een kennismaking met het veld zelf. Vragen als ‘welk huis doet wat?’ en ‘cijfers achter plannen: wat kost een project?’ komen aan bod.

Na het behalen van een diploma betreed de afgestudeerde het werkveld waar elk plan naast ‘inhoudelijk stevig onderbouwd' ook uitgewerkt moet kunnen worden in cijfers. Belangrijk hierbij is de specifieke karakteristieken van het Vlaamse kunstenveld te duiden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00