Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Atelier29443/2808/2223/1/75
Studiegids

Atelier

29443/2808/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Woordkunst binnen Drama
 • Master in het drama, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel enkel mits aparte toelating volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Vertongen Marleen
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 1 of Semester 2 of Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 360,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1. Artistiek concept - 1.1. materiaal verwerken
vormt diens onderzoek om tot een volwaardige, artistieke realisatie.
2. Vaktechnisch - 2.1. parameters en structuren beheersen
daagt het begrip artisticiteit uit aan de hand van techniciteit, originaliteit, eigenheid en verdieping.
2. Vaktechnisch - 2.2. zelfstudie
geeft blijk van de nodige flexibiliteit en van recuperatievermogen bij hindernissen of wijzigingen in het proces.
is gedisciplineerd en zelfwerkzaam en stelt zichzelf deadlines.
verwerkt en distilleert input en feedback doorheen het werkproces.
2. Vaktechnisch - 2.4. technische middelen
houdt rekening met artistieke en technische mogelijkheden.
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
 hanteert, implementeert een werkmethode om te creëren
voert een doorgedreven inhoudelijk onderzoek naar een gekozen onderwerp.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
reflecteert en communiceert regelmatig over het werkproces.

Leerinhoud

Tijdens de atelierweken worden de studenten geconfronteerd met elkaars werk.
Feedback van medestudenten en coaches helpen de student om verdere stappen te zetten in diens werkproces en onderzoek in functie van diens masterprojecten.
De student kan er ook voor kiezen om gedurende een bepaalde periode binnen het olod Atelier een stage/extern project op te nemen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk75,00 uren
Werktijd buiten de contacturen285,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00