Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Basisonderzoek32780/2808/2223/1/43
Studiegids

Basisonderzoek

32780/2808/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Educatieve master muziek en podiumkunsten
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Woordkunst binnen Drama
  • Master in het drama, trajectschijf 4
    Afstudeerrichting:
    • woordkunst
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Severi Esther
Andere co-titularis(sen): Vanhaeverbeke Nele
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4. Positioneren - 4.1. filosofische en (cultuur)historische context
positioneert diens reflectie in een ruimer maatschappelijk en artistiek referentiekader
4. Positioneren - 4.2. onderzoeken
kiest en verantwoordt een onderwerp dat verband houdt met het thema van de masterproef.
maakt vlot gebruik van onderzoeksinstanties als bibliotheken en archieven en selecteert relevante bronnen.
4. Positioneren - 4.3. reflecteren
kan kritisch reflecteren
kan over diens onderzoeksproces tussentijds communiceren en indien nodig bijsturen.

Leerinhoud

Het basisonderzoek bestaat uit het verzamelen van relevant materiaal in functie van de scriptie. De student wordt persoonlijk begeleid tijdens dit vooronderzoek en positioneert zich tot een ruimer maatschappelijk en artistiek referentiekader.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Practicum en/of oefeningen15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen75,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarReflectieopdracht permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeReflectieopdracht in de examenreeks100,00