Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Specifieke orgelkunde 4602/2806/2223/1/68
Studiegids

Specifieke orgelkunde 4

602/2806/2223/1/68
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orgel (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orgel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verdin Joris
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

De basis vormt een collectieve masterclass, rond de uitvoering van een bepaald werk. Meestal wordt dit vaarafgegaan door een lezing of presentatie door de gastdocent.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan een bepaald werk uit een bepaalde stijlperiode uitvoeren en verantwoorden aan een buitenlands gastdocent
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een eigen stijlvisie visie op een werk op adequaat formuleren naar een internationaal publiek

Leerinhoud

Lees het vademecum Toetsinstrumenten.
De basis vormt een collectieve masterclass, rond de uitvoering van een bepaald werk. Meestal wordt dit voorafgegaan door een lezing of presentatie door de gastdocent. De gastdocenten werken in blokken: daarom wordt de student gevraagd een repertoirestuk uit het betreffende gebied intensief voor te bereiden. Dit omvat het onderbouwen van de kennis met research rond het behandelde werk of stijlgebied.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren, boeken, vaktijdschriften

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk50,00
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00