Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 4677/2806/2223/1/96
Studiegids

Zang 4

677/2806/2223/1/96
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Avantario Sabrina, Cambier Anne, Edelman Sergei, Jankowski Gary, Seeger Kai-Rouven, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen (techniek)
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten (praktijk, ademhalingstechniek, ...)

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan klas- en studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren en toont een persoonlijke visie op repertoire met het oog op de masterproef
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student past een gevorderde stijlkennis toe bij de uitvoering van het repertoire en maakt hierin heldere, persoonlijke keuzes
De student specialiseert zich verder in articulatie in verschillende talen
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een gevorderde beheersing van de muzikale paramaters in een stilistisch verantwoorde en creatieve interpretatie
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student neemt het publiek mee in zijn verhaal en straalt zelfvertrouwen uit op het podium
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is zelfstandig oplossingsgericht bij (technische) problemen of uitdagingen
De student organiseert zich op een manier dat zelfstudie de expertise verruimt
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student implementeert in zijn eigen uitvoeringspraxis de gevorderde kennis uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen. (> persoonlijk inzicht tonen bij actieplan of portfolio)
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
De student beheerst de vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student is vertrouwd met de actuele technische en technologische ontwikkelingen met betrekking tot het instrument en de uitvoeringspraktijk
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student werkt mee aan multidisciplinaire projecten waardoor de sociale en communicatieve vaardigheden verruimt worden
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student kan zich oriënteren binnen een interculturele en internationale context
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan kennis van cultuur-historische context toepassen bij de uitvoeringspraktijk
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student neemt een onderzoekende houding aan waardoor de muzikale inhoud van het repertoire duidelijker in beeld wordt gebracht
De student stelt kritische vragen bij de uitvoeringspraktijk
De student verdiept en verruimt op eigen initiatief het repertoire
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student past verworven kennis uit de verschillende vakgebieden toe bij zelfreflectie aangaande de uitvoeringspraktijk

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het jaarprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

* Technische vaardigheid van de stem
* Gebruik van het lichaam bij het zingen: ademhaling, juiste steun, juist gebruik van het lichaam
* Kennis van vocalisen, liedrepertoire
Oratorium, opera (en barok) zit reeds in oratorium en opera:
* Gedichten vertalen en voordragen.
* Oratorium: inhoud van het werk, de geschiedenis hierover, bezetting, eigen aria’s weten te kiezen
* Opera: idem als oratorium
Veel naar concerten gaan, cd’s beluisteren en lezen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken, DVD's, video's en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent
- Woordenboeken
- Literatuur over stemgebruik, libretto, opera, gedichten (b.v. Goethe, Heine, Baudelaire…)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkvormen - SoFa
Vormen van groepsleren36,00 uren
Artistieke praktijk24,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)