Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziek en literatuur 2349/2806/2223/1/02
Studiegids

Muziek en literatuur 2

349/2806/2223/1/02
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Muziek en literatuur 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Bollen Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziek en literatuur 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Werkcollege met voorbereidende opdrachten.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student kan lied- en operateksten in relatie brengen tot de muziek met het oog op uitvoering van de producties dit academiejaar
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student heeft kennis van de theoretische achtergrond van opera's en liederen die behandeld worden dit academiejaar
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan zelf lied- en operateksten (die dit academiejaar behandeld worden) analyseren, interpreteren en formuleren aan een groep
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student heeft kennis van de historische achtergrond van opera en lied (die dit academiejaar behandeld worden.
De student kan de teksten uit het lied- en operarepertoire (die dit academiejaar behandeld worden) plaatsen in een algemeen-cultuurhistorische context
De student kan de teksten uit het muziekrepertoire vergelijken met de literaire bron.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Aan de hand van één of meerdere specifieke casussen worden lied- of operateksten of een operavoorstelling geanalyseerd en in relatie gebracht tot de muziek.

De studenten worden aan de hand van concrete voorbeelden van kruisbestuivingen tussen muziek en literatuur verder ingewijd in de interpretatie en duiding van literaire teksten die de basis vormen voor een compositie.

Er wordt getracht na te gaan op welke wijze muziek en literatuur correleren. Hierbij wordt vooral aandacht besteed aan het Lied en de Opera. Teksten worden in een algemeen cultuurhistorisch kader geplaatst en gezamenlijk geanalyseerd. Voor de poëtische teksten worden sleutels aangereikt voor de vertaling, analyse en interpretatie. Bij opera-libretti worden de verschuivingen nagegaan met de literaire bron; de tekst wordt dramaturgisch geanalyseerd; geïnterpreteerd met het oog op enscenering.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De verplichte literatuur wordt tijdens de eerste les meegedeeld.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Eigen notities.
Materiaal (copies) ter beschikking gesteld door de docent.
Toegevoegde literatuur wordt gerelateerd aan het onderwerp tijdens de lessen bekend gemaakt.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00