Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lied 1334/2806/2223/1/74
Studiegids

Lied 1

334/2806/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang binnen Muziek
  Keuzepakket:
  • Zang Master 1
  • Zang Master 2
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Zang Master 1, optie podium
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Zang Master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Wajnberg Aäron
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

zie vademecum van vocale vakgroep

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student leert de eigen uitvoering te vergelijken met die van andere medestudenten en voorbeelden uit het werkveld en reflecteert hier kritisch over
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student specialiseert zich verder in het uitdrukking even in verschillende talen
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student neemt een onderzoekende houding aan waardoor de poëtische inhoud van het lied duidelijker in beeld wordt gebracht
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student leert de eigen uitvoering te vergelijken met die van andere medestudenten en voorbeelden uit het werkveld en reflecteert hier kritisch over

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Elk duo (zang-piano) krijgt minstens 30’ individuele les per week. Het wordt aanbevolen om geregeld de lessen van medestudenten bij te wonen. Een belangrijke keuze uit het liedoeuvre van: o.m. Schubert, Schumann, Brahms, Wolf en Pfitzner voor het Duitse repertoire, en van Fauré, Duparc, Debussy, Ravel en Poulenc voor het Franse repertoire. Vanzelfsprekend zijn andere componisten ook mogelijk (Beethoven, Mahler, Berg, Schönberg, R. Strauss, Mortelmans, Roussel, Bartók, De Falla, Hindemith, Messiaen, enz).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren van liederen

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Een belangrijke keuze uit het liedoeuvre van: o.m. Schubert, Schumann, Brahms, Wolf en Pfitzner voor het Duitse repertoire, en van Fauré, Duparc, Debussy, Ravel en Poulenc voor het Franse repertoire.
Vanzelfsprekend zijn andere componisten ook mogelijk (Beethoven, Mahler, Berg, Schönberg, R. Strauss, Mortelmans, Roussel, Bartók, De Falla, Hindemith, Messiaen, enz).

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00