Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Oratorium 1468/2806/2223/1/71
Studiegids

Oratorium 1

468/2806/2223/1/71
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang binnen Muziek
  Keuzepakket:
  • Zang Master 1
  • Zang Master 2
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Zang Master 1, optie podium
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Zang Master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Demeyere Ewald
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepslessen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student werkt onder begeleiding, samen met een student compositie een muzikaal werk rond een spiritueel thema uit
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student voert het werk uit voor een publiek
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student neemt een actieve rol op in de samenwerking met de compositieklas
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student toont een kritische en reflecterende houding ten opzichte van zichzelf

Leerinhoud

Lees het vademecum van de Vocale vakgroep

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren van 17e- en 18e-eeuwse oratoria, gespecialiseerde literatuur over het repertoire

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk40,00
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk60,00