Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Compositie 4137/2806/2223/1/69
Studiegids

Compositie 4

137/2806/2223/1/69
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Compositie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • compositie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Van Camp Bram
Andere co-titularis(sen): Craens Alain, Prengels Steven
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Compositie 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student toont een uitgebreid inzicht in de internationaal gehanteerde stilistische normen en past deze zelfstandig toe
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student legt een portfolio voor waarin de verworven leerdoelen getoond worden aan de hand van een met de docent afgesproken hoeveelheid werken in diverse genres en bezettingen
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters grondig en toont matuur harmonisch inzicht en analystisch denkvermogen
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student kan hedendaagse technologie inzetten voor zijn artistieke parcours
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student vertoont duidelijk een persoonlijke stilistische oriëntering die aan bod komt doorheen zijn of haar portfolio
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student beheerst de elementaire onderzoekscompetenties

Leerinhoud

Lees het vademecum.
* Bespreken van werken van de student
* Referentie naar de muziekliteratuur
* Studie van hedendaagse compositietechnieken
* Studie van orkestratie
* Ontwikkeling van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden om zijn compositorische ambities te kunnen realiseren.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Vaktijdschriften & vakliteratuur
- Websites met betrekking tot de vakliteratuur en onderzoek op het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00