Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekgeschiedenis 45018/2806/2223/1/56
Studiegids

Muziekgeschiedenis 4

5018/2806/2223/1/56
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • compositie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Muziekgeschiedenis 4
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Weytjens Stephan
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Muziekgeschiedenis 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Groepslessen
Luisteroefeningen
Concertbezoeken

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student heeft een doorgedreven muziekhistorische kennis met betrekking tot de gekozen module(s)
De student heeft een verfijnd stilistisch-historisch inzicht

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Modules: capita selecta uit de muziekgeschiedenis.
1 module van 30 contacturen of 2 modules van 15 contacturen.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Binnen dit opleidingsonderdeel worden verschillende modules aangeboden waaruit de student kan kiezen. De docent bezorgt het nodige materiaal (partituren, artikels, enz.) aan de student.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks100,00