Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Hafabradirectie 15246/2806/2223/1/48
Studiegids

Hafabradirectie 1

5246/2806/2223/1/48
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Verhaert Steven
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

individuele lessen hafabradirectie
groepsgerichte lessen
klasactiviteiten
(luister)stages bij externe hafabra-orkesten

eventueel aangevuld met een selectie uit
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- masterclasses en lezingen
- concertbezoek

Voor de concrete organisatie van deze onderwijsactiviteiten: zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

Eindcompetenties (tekst)

De student is in staat partituren ( van niveau ere-, superieure afdeling) op zodanige manier te ontleden dat hij/zij binnen enkele repetities een resultaat kan bereiken dat muzikaal verantwoord is.

De student brengt de analyse tot uiting in de slagtechniek (de theoretische benadering wordt omgezet in bewegingen die een orkest helpen bij het realiseren van de partituur) en in zijn/haar verbale communicatie met het orkest

De student is in staat binnen een repetitie controlerend en opbouwend te werk te gaan om het muzikale eindpunt (het op alle vlakken realiseren van de partituur) te bereiken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student heeft basis kennis van het HaFaBra-repertoire
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan een grondige analyse maken met het oog op een versnelling van het repetitieproces.
De student ontwikkelt een eigen interpretatie op HaFaBra-repertoire a.d.h.v. luisterstages.
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student kan een goede basis slagtechniek demonstreren
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is in staat te communiceren met een orkest.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student doet praktijkervaring op als dirigent van een (amateur-)orkest.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een harmonieorkest of gelijkwaardig ensemble voorbereiden op een concert en daarover mondeling reflecteren.
De student kan schriftelijk en mondeling reflecteren over HaFaBra-repetities en -concerten en daarbij de verschillen analyseren tussen de persoonlijke visie en deze van de dirigent. Verder kan hij ook de evolutie van het repetitieproces en de repetitietechniek analyseren

Leerinhoud

-Slagtechniek (specifieke oefeningen toegepast op de overwegend hedendaagse orkestliteratuur).
-Gehooroefeningen (o.m. foutdetectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen, akkoorden)
-Analyse orkestwerken uit diverse stijlen en periodes (harmonisch, vorm, instrumentatie, slagtechnisch, repetitietechnisch, stijlgericht)
-Arrangement en Orkestratie: arrangement/orkestratie leren maken voor alle hafabra-orkesttypes.
-Literatuur verwerven :geschiedenis en overzicht van de hafabra-literatuur en toepassing ervan voor de samenstelling van concertprogramma's rond bepaalde thema's en opbouw van een concert
-Praktijkervaring opdoen in het hafabraorkest van het Conservatorium (spelend of dirigerend) en bij externe orkesten via luisterstages
-Toepassen van onderzoeksvaardigheden

Meer details: zie Vademecum Directie

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Alle mogelijke orkestliteratuur. Bezoek aan de orkestbibliotheek van Vlamo en aan de in de Benelux sterk aanwezige en aktieve muziekuitgeverijen.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks75,00