Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Ensemble 4 (jazz)186/2806/2223/1/86
Studiegids

Ensemble 4 (jazz)

186/2806/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Jazz
In andere opleidingen:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten als Ensemble 4 (jazz) (educatieve master)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 12 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Vanderstraeten Bénoit, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Ensemble 3 (jazz).

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Groepslessen * Collectieve momenten * Luisterlessen * Optredens

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Ensemble 3 (jazz), instrument 3, repertoire 3

Eindcompetenties (tekst)

Ensemble is erop gericht technieken aan te leren eigen aan het musiceren in ensemble en het ontwikkelen en uitbreiden van de repertoirekennis. Het stelt de student eveneens in staat om leerinhouden uit de hoofdvakles praktisch toe te passen. In de Masters ligt het accent op het verfijnen en verdiepen van het samenspel en het uitbouwen van een persoonlijk repertoire. De ensembles worden gestimuleerd om publieke concerten te geven.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student toont een aanzet tot creatie van een persoonlijk repertoire voor de groep
De student is in staat om in groep niet conventionele, hedendaagse en/of eigen composities uit te voeren
De student toont expertise in de stilistische uitvoeringspraktijk binnen het vakgebied gelinkt aan zijn artistieke persoonlijkheid
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student toont expertise in de stilistische uitvoeringspraktijk binnen het vakgebied gelinkt aan zijn artistieke persoonlijkheid
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de interactie tussen de verschillende instrumenten
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan de zoektocht van de groep naar een eigen artistiek concept overbrengen op het publiek.
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan de groepstiming
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het opbouwen van expertise.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont muzikaal leiderschap binnen de groep.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student exploreert manieren om een eigen artistiek groepsconcept te realiseren al dan niet over de kunstdisciplines heen.
3.3         De student positioneert zich binnen een interculturele en internationale context.
De student gaat op zoek naar interculturele en/of internationale samenwerkingsvormen

Leerinhoud

In de ensembleles worden volgende aspecten van het samenspel bestudeerd en geoefend:
* Rol van eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel
* Interactie tussen de verschillende instrumenten
* Repertoirekennis
* Groepsgeluid
* Muzikale groepsdynamiek
* Vormgevoel
* Tempovastheid
* Uit het hoofd spelen (auditieve en melodische geheugentraining)
* Stijlvariatie
* Prima vista in groep
* Het leren leiden van een groep
* Het trainen van podiumvastheid en podiumervaring

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren * CD’s * Opnames van ensemblerepetities

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk120,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks70,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen bestaat uit een concert van het ensemble met een repertoire van 3 nummers, waarbij de nummers moeten variëren in stijl, tempo, toonaard. De studenten die het ensemble vormen worden elk afzonderlijk beoordeeld.

Evaluatienormen: De student is geslaagd wanneer de verschillende elementen van het samenspel zoals opgesomd onder ‘competenties’ voldoende aanwezig zijn en het niveau van de uitvoering beantwoord aan de verschillende criteria om door te stromen naar het volgende studiejaar. De student moet minstens 50% van het totaal aantal punten behalen.

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.