Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Sectiespel 1586/2806/2223/1/09
Studiegids

Sectiespel 1

586/2806/2223/1/09
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  Keuzepakket:
  • Instrument (jazz) Master 1
  • Instrument (jazz) Master 2
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  Keuzepakket:
  • Instrument (jazz) Master 1
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Smedts Els, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd PASS-FAIL.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Groepslessen * Luisterlessen * Optredens * Repetities

Begincompetenties (tekst)

De student heeft de instapcompetenties voor een academische master verworven.

Eindcompetenties (tekst)

Het aanleren van technieken eigen aan specifieke secties. Voor blaasinstrumenten: het musiceren en concerteren in de blazerssectie van een bigband of chamber jazz orchestra. Voor piano, gitaar, piano en drums: het musiceren en concerteren in een ritmesectie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student is in staat om in blazers- of ritmesectie eenvoudige, standaard, complexe en niet-conventionele, hedendaagse composities uit te voeren
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de interactie tussen de verschillende instrumenten
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten in functie van het samenspel
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan de groepstiming
De student is in staat om substantieel bij te dragen aan het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont muzikaal leiderschap binnen de groep.

Leerinhoud

* Repetities met big band/chamber jazz orchestra en ritmesectie
* Het gebruik van sectie-eigen technieken
* Oefenen van begeleidingsfunctie voor een solist
* Technieken voor samenspel
* Unisolotechniek

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren * Big band * Ritmesectie * CD’s en opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Permanente evaluatie

De muzikale vooruitgang, motivatie en inzet worden geëvalueerd