Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang: techniek 4689/2806/2223/1/19
Studiegids

Zang: techniek 4

689/2806/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Wiernik Barbara
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Individuele lessen, groepslessen * Collectieve momenten (examen) * Workshops * Prima vista * Luisterlessen

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Zang: techniek 3.

Eindcompetenties (tekst)

Het onderricht in techniek is erop gericht een doorgedreven stembeheersing te ontwikkelen waardoor de student in staat is tot muzikale expressie, interpretatie en improvisatie in functie van de (jazz)muziekpraktijk met kennis van het basisrepertoire.

M1: het verder ontwikkelen van technische capaciteiten en vaardigheden in functie van muzikaliteit, improvisatietechnieken en persoonlijke stijlontwikkeling. Zelfstandig kunnen studeren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student is in staat om te improviseren over niet-conventionele, hedendaagse composities
De student personaliseert het gebruik van scatsyllables.
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het opbouwen van expertise
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan op zicht een geavanceerde partituur zingen en erover soleren.
De student verwerft door het transcriberen en analyseren van instrumentale en vocale solo’s inzicht in complexe muziekstructuren
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student kan stukken met ongebruikelijke maatsoorten en polyritmes goed getimed uitvoeren
De student kan basnoten en guide-tone-lines zingen over niet-conventionele, hedendaagse composities.
De student kan complexe technische etudes uitvoeren.
De student kan patterns zingen over niet-conventionele, hedendaagse composities
De student kan toonladders en arpeggio’s uitvoeren en implementeren: altered, octotonic en wholetone scales,…

Leerinhoud

In alle jaren:
Transcriptie van een vocale en een instrumentale solo (hoort werktechnisch bij de hoofdvakles maar wordt getoets op het techniekexamen).
Zingen van Guide-tone-lines, basnoten, patterns en improvisatie over specifiek gekozen stukken uit de repertoirelijst.
Werken aan time-feel, ritme en het toepassen van melodisch materiaal.

M1: altered, octotonic en wholetone scales, afhankelijk van de leerling toepassen op progressies, oefeningen en stukken. Upper tone structures, moderne(re) progressies, etc.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren * Technische studieboeken * Jerry Coker: patterns of jazz * Hal Crook: How to improvise * Eigen didactisch materiaal * CD’s en opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk15,00 uren
Werktijd buiten de contacturen165,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Het examen techniek wordt individueel afgenomen.Het technisch examen kan bestaan uit volgende onderdelen:
* Toonladders en arpeggio’s
* Een technische studie
* Een werk van Bach
* Vier transcripties
* een thema met transpositie 
* prima vista 

De student is geslaagd als hij/zij de verschillende technische onderdelen beheerst en in staat is deze technische vaardigheden aan te wenden in de muziekpraktijk. De verhouding tussen techniek/prima vista bedraagt 70/30. Als een student op één van de twee onderdelen een 9 (op 20) of minder behaalt, geldt dit laagste cijfer als eindtotaal voor het opleidingsonderdeel techniek. De student is geslaagd wanneer hij/zij 50% van het totaal aantal punten behaalt.