Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orgelbouw 2477/2806/2223/1/86
Studiegids

Orgelbouw 2

477/2806/2223/1/86
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orgel binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orgel (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orgel (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Orgelbouw 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Verdin Joris
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Orgelbouw 1.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student kan de verschillende historische stemmingssystemen herkennen en het onderscheid formuleren
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student kan een tongwerk stemmen
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student kan de gangbare systemen van "setzers", "sequencers" en "combinaties" programmeren
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student kan het onderscheid maken tussen herstellingen die hij zelf kan oplossen en andere die aan een vakman moeten overgelaten worden

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Het vak ‘orgelbouw’ behandelt de problematiek van het instrumentarium in extenso. De professionele organist wordt voorbereid op het omgaan met het patrimonium dat ter zijner beschikking staat. Deze situatie is voor organisten totaal verschillend dan voor andere musici die over persoonlijke instrumenten beschikken. Aspecten van de orgelbouw zijn niet alleen de orgelbouw op zich, technisch gezien, maar ook het onderhoud, kleine herstellingen, restauratiedossiers en nieuwbouw.
De cursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. In de theorie komen de principes van de verschillende vormen van de orgeltracturen aan bod. De praktijk wordt aangeleerd door workshops in instrumenten van verschillende makelij. Een bijzondere aandacht gaat naar het aanleren van stempraktijk.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Handboeken, vaktijdschriften en raadpleging van de conservatoriumbibliotheek.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werkplekleren en/of stage30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: jaarexamen en permanente evaluatie. Het jaarexamen kan zowel een theoretische als een praktische proef omvatten.

Evaluatienormen: de student is geslaagd wanneer hij of zij blijk geeft van voldoene kennis van de behandelde theorie, naast de bekwaamheid om de aangeleerde stemtechnieken toe te passen.