Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Lied 2335/2806/2223/1/11
Studiegids

Lied 2

335/2806/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang binnen Muziek
  Keuzepakket:
  • Zang Master 2
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
  Keuzepakket:
  • Zang Master 2
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  Keuzepakket:
  • Zang Master 2 (1)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Wajnberg Aäron
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Lied 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

zie vademecum van de vocale vakgroep

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De studenten kunnen het representatief repertoire op een stilistisch verantwoorde manier uitvoeren
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De studenten verbinden zich met het publiek en stralen zelfvertrouwen uit op het podium
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De studenten bereiden een (korte) cyclus (of delen uit een cyclus) voor en zijn in staat doorheen de liederen de overkoepelende spanningsboog te voltrekken om als dusdanig de poëtische kerngedachte van de globale verhaallijn te realiseren.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Elk duo (zang-piano) krijgt minstens 30’ individuele les per week. Het wordt aanbevolen om geregeld de lessen van medestudenten bij te wonen.
Een belangrijke keuze uit het liedoeuvre van: o.m. Schubert, Schumann, Brahms, Wolf en Pfitzner voor het Duitse repertoire, en van Fauré, Duparc, Debussy, Ravel en Poulenc voor het Franse repertoire.
Vanzelfsprekend zijn andere componisten ook mogelijk (Beethoven, Mahler, Berg, Schönberg, R. Strauss, Mortelmans, Roussel, Bartók, De Falla, Hindemith, Messiaen, enz).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren van liederen

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen135,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00