Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Taalcoaching 5623/2806/2223/1/06
Studiegids

Taalcoaching 5

623/2806/2223/1/06
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrument / Zang
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (optie podium) (masterproef creatief eindproject zang) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Zang (optie podium) (masterproef zang) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Cambier Anne, Seeger Kai-Rouven, Vervoort Valerie, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Taalcoaching 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Taalcoaching: Italiaans, Frans en Duits worden wekelijks onderwezen. Taalcoaching Engels wordt om de twee jaar aangeboden.

Elke taal zal 3 groepsniveaus aanbieden: Beginners, Intermediair en Gevorderden. Aan het begin van het jaar wordt de student toegewezen aan een niveaugroep. Het beginnerniveau zal de nadruk leggen op het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) zoals dat voor de betreffende taal geldt.In taalcoaching 3 moet de student de niveaus beginner en intermediair met vrucht afgelegd hebben om te kunnen slagen.

In taalcoaching 5 moet de student het gevordende niveau bereikt hebben om de studie te kunnen voltooien.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan teksten vertalen en situeren (gedichten, liederen, opera, oratorium) 
De student is in staat om een tekst in het Italiaans, Frans en Duits te vertalen naar het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA)
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan teksten in verschillende talen van vocale muziek zelfstandig instuderen en vertolken
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student verwerft kennis van fonetica, klinkerdriehoek, elementaire basisregels van uitspraak in de diverse talen, spieroefeningen mondstanden en tong 
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student ontwikkelt een algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid)

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Verder uitdiepen van expressie bij de uitspraak, vooral bij het uitvoeren van de werken
Verder uitdiepen van een kritisch oor
Gespecialiseerd toepassen van kennis van de taal om te komen tot een expressieve voordracht
van vocale muziek, iedereen naar zijn/haar eigen stemsoort
Opbouwen van repertoire

Italiaans, Duits en Frans komen elk jaar aan bod.
Engels om de twee jaar.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Gedichten
Koorwerken
Teksten uit vocale muziek

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Door docent- en student zelf opgesteld cursusmateriaal
CD’s en DVD’s met gebruikte liederen
Literatuur
Websites
Huiswerk-CD
Repertoire vocale muziek, iedereen naar zijn/haar eigen stemsoort

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)60,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00