Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse hoofdvak 5104/2806/2223/1/14
Studiegids

Analyse hoofdvak 5

104/2806/2223/1/14
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Agsteribbe Frank
Andere co-titularis(sen): Coppens Mathias, Prengels Steven, Senden Yves
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Analyse hoofdvak 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

2u/week in groepen van max. 8 studenten.
Naast klassikale lessen wordt vooral in het tweede semester aandacht besteeds aan de individuele coaching en klassikale verbetering van de taken.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student diept verschillende analysesystemen uit en past ze toe
De student kan zijn kennis van en inzicht in de primaire en secundaire parameters en vormen en structuren zelfstandig aanwenden in functie van Research en koppelen aan de vereiste vaardigheden voor de Masterproef
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kan zijn verworven inzicht in culturele en muziek(historische) context toepassen bij en combineren met de vaardigheden en kennis binnen het vak Analyse
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd binnen de reflectieopdracht(en) in de Masterproef
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student evolueert in zijn rapportering van beschrijving naar synthetiserende analyse
De student kan via schriftelijke en mondelinge rapportering vormelijke structuren aan betekenis en inhoud koppelen in functie van de interpretatie van een stuk

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.

 • Analyse nieuwe muziek
 • Diepgaande bespreking van 20ste en 21ste eeuwse stijlen en technieken
 • Bespreking van interessante publicaties en analytische methodes
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, achtste versie, Antwerpen, 2012
 • Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDLEIDING: SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, zevende versie, Antwerpen, 2003
DE LA MOTTE, D., Harmonielehre
SCHOENBERG, A., Structural functions of harmony

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen210,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks80,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)