Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Muziekschriftuur hoofdvak 4369/2806/2223/1/03
Studiegids

Muziekschriftuur hoofdvak 4

369/2806/2223/1/03
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compostie Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Craens Alain
Andere co-titularis(sen): Van Camp Bram
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

De begeleide praktijk is in kleine groepen o.l.v. de docent.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student realiseert zelfstandig contrapuntische oefeningen op een creatieve, persoonlijke en originele manier met aandacht voor stilitstiek, frasering, techniek en muzikaliteit
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student breidt verworven kennis van en inzicht in harmonie en contrapunt verder uit, en kan deze kennis toepassen
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student ontwikkelt een persoonlijk muzikaal inzicht in complexe partituren door het zelf schrijven van harmonie en contrapunt
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student reflecteert over zichzelf en werkt specifieke tekorten of lacunes weg door individuele opdrachten en het systematisch instrumenteren van oefeningen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
• van Barok tot Expressionisme
• schriftelijke oefeningen betreffende de leerinhoud

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Eigen cursus (docent)
- Harmonie van de 20ste eeuw (V. Persichetti)
- Harmonie (W. Piston)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Emmanuel Geeurickx; Functionele harmonie I & II * Emmanuel Geeurickx; Figuraties in de harmonie * Diether de la Motte; Harmonielehre * Elie Siegmeister; Harmony and melody, * Malcolm Boyd; Harmonyzing Bach Chorals * Kent Kennan; Counterpoint * Diether de la Motte; Kontrapukt * Peter Schubert; Modal Counterpoint, Renaissance Style * Malcolm Boyd; Bach’s Instrumental Counterpoint * Walter Piston; Contrapunt * Charles Herbert Kitson; Counterpoint for beginners * Eric Thiman; Practical Free Counterpoint * Knud Jeppesen; Counterpoint, The Polyphonic Vocal Style of the 16th Century * Ebenezer Prout; Double Counterpoint and Canon * Ebenezer Prout; Fugue * André Gedalge; Traité de la Fugue * Marcel Dupré; Traité de la Fugue * Erik Lotichius en Lourens Stuifbergen: Leerboek voor omkeerbaar contrapunt, canon en fuga * Peter Schubert en Christoph Neidhöfer: Baroque Counterpoint

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio30,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)20,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Eerste examenperiode: 

-Portfolio: 30%

-Harmonie: 50%

-Contrapunt: 20%

Tweede examenperiode:

-100%