Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Praktische harmonie en improvisatie hoofdvak 5527/2806/2223/1/40
Studiegids

Praktische harmonie en improvisatie hoofdvak 5

527/2806/2223/1/40
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie (directie) binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Muziektheorie (directie) binnen Conducting
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Praktische harmonie en improvisatie hoofdvak 5
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Demeyere Ewald, De Splenter Maarten
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan complexere partituren realiseren op basis van het partimentoprincipe, inclusief het ontwerpen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student is in staat om te improviseren in volgende disciplines: o vrije vormen o tonale context in algemene zin o stijloefeningen (genres volgens tijdsperiode: bv. menuet in de stijl van J.S. Bach, J. Haydn; sonatevorm in de stijl van D. Scarlatti, W.A
De student kan een fuga van fugatische partimenti spelen, een partimento-fuga improviseren en improviseren een chaconne improviseren
De student kan één of meer improvisaties spelen die als synthese is opgevat van de in de vorige jaren opgedane inzichten

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De studenten krijgen een intense opleiding Praktische Harmonie. De inhoud ervan leunt enerzijds aan bij de traditionele aspecten: het verwerven van vaardigheden in het spelen van akkoordverbindingen, het harmoniseren van melodieën, het realiseren van een basso continuo, de partituurreductie, de zichtlezing, thema met variaties, transpositie en improvisatie. Anderzijds blijft er ruimte voor een meer geïntegreerde aanpak.
Het theoretisch en analytisch inzicht in muziek wordt in dit opleidingsonderdeel gekoppeld aan de uitvoeringspraktijk. Daarbij wordt een greep gedaan uit het aanbod van mogelijke werkvormen (zie Vademecum Algemene Muzikale Vorming).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Er wordt gewerkt vanuit het eigen repertoire van de student.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

elementaire basso-continuo’s , eenvoudige scores voor reductie, jazz-standards, voorbeelden van werkstukken uit vorige academiejaren, eigen scores, play-along CD’s, arrangementen via de computer

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen210,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling gebeurt aan de hand van een halfjaarlijkse vaardigheidstoets (50% van de punten) en een vaardigheidstoets op het einde van het academiejaar (50% van de punten).