Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrument 4 (directie)8343/2806/2223/1/04
Studiegids

Instrument 4 (directie)

8343/2806/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (directie) binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (directie) binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Accordeon 4 (21 studiepunten)
 • Althobo 4 (21 studiepunten)
 • Althoorn 4 (21 studiepunten)
 • Altviool 4 (21 studiepunten)
 • Bariton 4 (21 studiepunten)
 • Basklarinet 4 (21 studiepunten)
 • Bastrombone 4 (21 studiepunten)
 • Bugel 4 (21 studiepunten)
 • Cello 4 (21 studiepunten)
 • Contrabas 4 (21 studiepunten)
 • Eufonium 4 (21 studiepunten)
 • Fagot 4 (21 studiepunten)
 • Fluit 4 (21 studiepunten)
 • Gitaar 4 (21 studiepunten)
 • Harp 4 (21 studiepunten)
 • Hobo 4 (21 studiepunten)
 • Hoorn 4 (21 studiepunten)
 • Klarinet 4 (21 studiepunten)
 • Klavecimbel 4 (21 studiepunten)
 • Kornet 4 (21 studiepunten)
 • Marimba 4 (21 studiepunten)
 • Orgel 4 (21 studiepunten)
 • Percussie 4 (21 studiepunten)
 • Piano 4 (21 studiepunten)
 • Pianoforte 4 (21 studiepunten)
 • Piccolo 4 (21 studiepunten)
 • Saxofoon 4 (21 studiepunten)
 • Trombone 4 (21 studiepunten)
 • Trompet 4 (21 studiepunten)
 • Tuba 4 (21 studiepunten)
 • Viool 4 (21 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire of werken van een zelfde niveau uitvoeren
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
Onder leiding van de docent demonstreert de student een initiële beheersing en de creatieve aanwending van muzikale parameters in functie van een stilistisch verantwoord discours
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student past een doelgerichte studiemethode, die resulteert in een instrumentaal-artistieke evolutie
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student heeft bij het musiceren een gezonde en functionele houding
De student beheerst vaktechnische elementen, in functie van articulatie en klankvorming
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student benoemt in de eigen uitvoeringspraxis elementen uit de verschillende vakgebieden van het opleidingsprogramma en uit externe bronnen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie Leerinhoud van het betrokken instrument 2

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de docent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie betrokken instrument

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00