Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 4 (directie)8355/2806/2223/1/24
Studiegids

Zang 4 (directie)

8355/2806/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (directie) binnen Directie
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (directie) binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Avantario Sabrina, Cambier Anne, Jankowski Gary, Seeger Kai-Rouven, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

Geslaagd zijn voor de toelatingsproef.
Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student zingt in enkele verschillende stijlen en past de juiste zangtechniek toe om deze stijlen op een muzikaal verantwoorde manier te verklanken
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student boekt vooruitgang bij de zelfstudie
De student past een doelgerichte studiemethode toe
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student luistert naar en herkent muziekmateriaal dat als referentie wordt opgegeven door de docent

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie Leerinhoud van Zang 2

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de docent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Zie Studiematerialen Zang 4

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Evalutie Zang 2

De student moeten hetzelfde niveau als de studenten in de afstudeerrichting instrument/zang behalen maar de minutage is beperkt tot 2/3de van de minutage voor de studenten in de afstudeerrichting instrument/zang.