Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Zang 5 (directie)8391/2806/2223/1/84
Studiegids

Zang 5 (directie)

8391/2806/2223/1/84
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (directie) binnen Directie
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Zang (directie) binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 15 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Avantario Sabrina, Cambier Anne, Jankowski Gary, Seeger Kai-Rouven, Vervoort Valerie, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 450,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Zang 4 (directie).

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Zang 4 (directie)

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan representatief examenrepertoire in verschillende stijlen uitvoeren
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student leert de eigen uitvoering te vergelijken met die van andere medestudenten en voorbeelden uit het werkveld en reflecteert hier kritisch over
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student communiceert met het publiek met een gezonde en ontwikkelde stem
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst vaktechnische elementen zoals articulatie en klankvorming
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student werkt planmatig aan het uitbreiden van tessituur en uithouding
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student leert de eigen uitvoering te vergelijken met die van andere medestudenten en voorbeelden uit het werkveld en reflecteert hier kritisch over

Leerinhoud

Lees het vademecum.
zie Leerinhoud van Zang 3

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de docent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

zie Studiematerialen Zang 5

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen420,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Evalutie Zang 3

De student moeten hetzelfde niveau als de studenten in de afstudeerrichting instrument/zang behalen maar de minutage is beperkt tot 2/3de van de minutage voor de studenten in de afstudeerrichting instrument/zang en het examen is niet openbaar.