Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Analyse nevenvak 48396/2806/2223/1/60
Studiegids

Analyse nevenvak 4

8396/2806/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Muziek
  • Koordirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • Directie
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Prengels Steven
Andere co-titularis(sen): Senden Yves
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Analyse nevenvak 3.

Onderwijsorganisatie (tekst)

2u/week in groepen van max. 8 studenten.
Naast klassikale lessen wordt vooral in het tweede semester aandacht besteeds aan de individuele coaching en klassikale verbetering van de taken.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: analyse hoofdvak of nevenvak 3

OLR-Leerdoelen (lijst)

2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student kan gehooranalyses maken zonder partituur en kan verschillende analysesystemen gebruiken en toepassen
De student kent en heeft inzicht in meer complexe vormen en structuren a.d.h.v. uitgebreide voorbeelden en is in staat om die kennis toe te passen op de primaire en secundaire parameters
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student past de verworven vaardigheden en kennis uit het vak Analyse toe om probleemoplossend en planmatig te kunnen studeren
De student werkt specifieke tekorten en lacunes weg a.d.h.v. zelfstudie
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan zelfstandig een partituur lezen, begrijpen en kritisch analyseren en er een zelfstandige visie rond ontwikkelen
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Research en omgekeerd
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan zijn visie op een werk op een adequate manier formuleren zowel mondeling als schriftelijk
De student past de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Cruciaal in de cursus is de zoektocht naar dieperliggende verbanden en een correct begrip van de genoteerde muziek; op deze manier worden tools aangereikt die tot een zinvolle interpretatie en appreciatie van een partituur kunnen leiden.


 • Analyse muziek uit de Romantiek en vroege 20ste eeuw
 • Diepgaande bespreking van markante composities uit de westerse muziekliteratuur
 • Alle bezettingen, vooral orkestwerken
 • Bespreking van analytische methoden
 • Inleidende studie van de 20ste en 21ste eeuwse muziek
 • Ontwikkelen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

 • SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, meest recente versie.
 • Schrijfwijzer

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

HANDLEIDING: SENDEN, Yves, Geheugensteuntje voor hen die in de cursus Analyse tot een Synthese willen komen, zevende versie, Antwerpen, 2003
DE LA MOTTE, D., Harmonielehre
SCHOENBERG, A., Structural functions of harmony

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks20,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)80,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)