Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Instrumentatie 28385/2806/2223/1/74
Studiegids

Instrumentatie 2

8385/2806/2223/1/74
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Directie
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Hafabradirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Verhaert Steven
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Instrumentatie 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

individuele lessen
groepgerichte lessen of klasactiviteiten

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Instrumentatie 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student heeft grondige kennis van hafabra-instrumentarium, snaar- en klavierinstrumenten
De student kan zelfstandig arrangementen of transcripties realiseren voor variabele bezetting, brassband, fanfare en harmonieorkest vanuit partituren voor andere bezettingen of klaviermuziek
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan partituren opstellen die grafisch en qua lay-out in orde zijn volgens de hedendaagse normen

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De leerinhoud betreft kennis over de verschillende instrumenten, hun (on)mogelijkheden, bezettingen, en andere vakgebonden onderwerpen.
De student werkt zelfstandig aan arrangementopdrachten en wordt door de docent gecoacht en bijgestuurd tijdens individuele en groepsgerichte lessen.
In Instrumentatie 2 betreft het arrangementen voor grotere ensembles (bijv. groot houtblazers ensemble, groot koperensemble, slagwerk-ensemble etc.).

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Aanbevolen:
Denis Wright: ‘Scoring for Brass Band’
Hugo Masselink en Tom Lamers: ‘Slagwerk, een wereld vol klanken’
Samuel Adler: ‘The study of Orchestration’
Computer met professionele muzieknotatie-software
Jo Eijssen (volume 1 en 2): “Instrumentenkennis voor Blaasorkest” Vol. 1 (Theorie) en Vol. 2 (Bijlagen)
Harrie Janssen: “Instrumenteren voor Blaasorkest”
Paul Gilson: “Le Tutti Orchestral"
“Tipboek” voor alle relevante instrumenten van de resp. bezettingen
Aanvullende lectuur: grepen-tabellen, methode-boeken, etc.
-Internetbronnen (kritisch te bekijken!)

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Denis Wright: ‘Scoring for Brass Band’
Hugo Masselink en Tom Lamers: ‘Slagwerk, een wereld vol klanken’
Samuel Adler: ‘The study of Orchestration’
Computer met professionele muzieknotatie-software
Jo Eijssen (volume 1 en 2): “Instrumentenkennis voor Blaasorkest” Vol. 1 (Theorie) en Vol. 2 (Bijlagen)
Harrie Janssen: “Instrumenteren voor Blaasorkest”
Paul Gilson: “Le Tutti Orchestral"
“Tipboek” voor alle relevante instrumenten van de resp. bezettingen
Aanvullende lectuur: grepen-tabellen, methode-boeken,  etc.
Internetbronnen (kritisch te bekijken)

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00