Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Sectiespel 2587/2806/2223/1/43
Studiegids

Sectiespel 2

587/2806/2223/1/43
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  Keuzepakket:
  • Instrument (jazz) Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: de Haas Jan
Andere co-titularis(sen): Smedts Els, Wouters Nathan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd PASS-FAIL.
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Sectiespel 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

* Groepslessen * Luisterlessen * Optredens * Repetities

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van Seciespel 1.

Eindcompetenties (tekst)

Het aanleren van technieken eigen aan specifieke secties. Voor blaasinstrumenten: het musiceren en concerteren in de blazerssectie van een bigband of chamber jazz orchestra. Voor piano, gitaar, piano en drums: het musiceren en concerteren in een ritmesectie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student is in staat bestaand repertoire met de ritme- of blazerssectie te personaliseren
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de interactie tussen de verschillende instrumenten en kan deze mee sturen.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
De student kan vanuit een doorgedreven luistervaardigheid het ensemble mee sturen
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen de groep.
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
De student is in staat om de groepstiming substantieel te verbeteren en mee te personaliseren
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen de groep.

Leerinhoud

* Repetities met big band/chamber jazz orchestra en ritmesectie
* Het gebruik van sectie-eigen technieken
* Oefenen van begeleidingsfunctie voor een solist
* Technieken voor samenspel
* Unisolotechniek

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Partituren * Big band * Ritmesectie * CD’s en opnames

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Permanente evaluatie
De muzikale vooruitgang, motivatie en inzet worden geëvalueerd