Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Repertoire 4 (jazz)552/2806/2223/1/17
Studiegids

Repertoire 4 (jazz)

552/2806/2223/1/17
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Claes Andrew, Sondervan Dago
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Repertoire 3 (jazz).

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van 'Repertoire 3 (jazz)'

Eindcompetenties (tekst)

De studenten zijn in staat om 50 standards (zie repertoirelijst onder inhoud) uit het basisrepertoire uit het hoofd te vertolken en erover te improviseren.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student is in staat een uitgebreid repertoire portfolio aan te leggen en uit te voeren
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont zelfstandigheid bij het opbouwen van expertise

Leerinhoud

Repertoirelijst B1, B2 en B3 +
Along Came Betty
Cherokee
Round Midnight
Donna Lee
Giant Steps
Moments Notice
Nica’s Dream
How Insensitive
Woody’n You
Tenderly
Whisper Not
Wave
Inner Urge
Seven Steps To Heaven
In Your Own Sweet Way

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Real Book

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Werktijd buiten de contacturen90,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De student wordt gevraagd om minstens één standard uit de repertoirelijst uit het hoofd te spelen.  Evaluatienorm: Het foutloos kunnen uitvoeren van de melodie. Het kennen van de changes en het kunnen improviseren over de harmonie. Het kennen van de vorm. De student is geslaagd als hij 50% van de punten behaalt.