Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestinstrument 5482/2806/2223/1/62
Studiegids

Orkestinstrument 5

482/2806/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
(#) Keuzeopleidingsonderdeel (moet vervangen worden)
Voor dit keuzeopleidingsonderdeel moet één van deze opleidingsonderdelen gekozen worden:
 • Althobo 5 (18 studiepunten)
 • Althoorn 5 (18 studiepunten)
 • Altviool 5 (18 studiepunten)
 • Bariton 5 (18 studiepunten)
 • Basklarinet 5 (18 studiepunten)
 • Bastrombone 5 (18 studiepunten)
 • Bugel 5 (18 studiepunten)
 • Cello 5 (18 studiepunten)
 • Contrabas 5 (18 studiepunten)
 • Eufonium 5 (18 studiepunten)
 • Fagot 5 (18 studiepunten)
 • Fluit 5 (18 studiepunten)
 • Harp 5 (18 studiepunten)
 • Hobo 5 (18 studiepunten)
 • Hoorn 5 (18 studiepunten)
 • Klarinet 5 (18 studiepunten)
 • Kornet 5 (18 studiepunten)
 • Marimba 5 (18 studiepunten)
 • Percussie 5 (18 studiepunten)
 • Piccolo 5 (18 studiepunten)
 • Saxofoon 5 (18 studiepunten)
 • Trombone 5 (18 studiepunten)
 • Trompet 5 (18 studiepunten)
 • Tuba 5 (18 studiepunten)
 • Viool 5 (18 studiepunten)
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Althobo 4 OF geslaagd voor Altviool 4 OF geslaagd voor Basklarinet 4 OF geslaagd voor Bastrombone 4 OF geslaagd voor Cello 4 OF geslaagd voor Contrabas 4 OF geslaagd voor Fagot 4 OF geslaagd voor Fluit 4 OF geslaagd voor Harp 4 OF geslaagd voor Hobo 4 OF geslaagd voor Hoorn 4 EN geslaagd voor Klarinet 4 OF geslaagd voor Marimba 4 OF geslaagd voor Percussie 4 OF geslaagd voor Piccolo 4 OF geslaagd voor Saxhoorn 4 OF geslaagd voor Saxofoon 4 OF geslaagd voor Trombone 4 OF geslaagd voor Trompet 4 OF geslaagd voor Tuba 4 OF geslaagd voor Viool 4 OF geslaagd voor Orkestinstrument 4.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren