Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Sectiezang 5595/2806/2223/1/24
Studiegids

Sectiezang 5

595/2806/2223/1/24
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Zang (jazz) (optie podium) binnen Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Smedts Els
Andere co-titularis(sen): Wiernik Barbara
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Sectiezang 4.

Begincompetenties (tekst)

Beantwoorden aan de eindcompetenties van sectiezang 4

Eindcompetenties (tekst)

Het aanleren van technieken eigen aan het musiceren in vocale groep: koor of close harmony ensemble. Kunnen samenwerken met andere vocalisten. Leren schijven van eigen vocale arrangementen. Leren uitleggen wat men wil horen.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student schrijft meer geavanceerde vocale arrangementen die blijk geven van een artistieke persoonlijkheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
De student is in staat om de groepstiming substantieel te verbeteren en mee te personaliseren
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan op zicht geavanceerde vocale arrangementen uitvoeren en hierop zijn artistieke stempel drukken

Leerinhoud

* Vocale technieken
* Close harmony technieken
* Koortechnieken
* Improvisatietechnieken
* Het kunnen verzinnen/schrijven van een eigen vocale arrangement
* Dit arrangement aan de medestudenten kunnen leren.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges45,00 uren
Werktijd buiten de contacturen45,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00

Toetsing (tekst)

Evaluatievormen: Permanente evaluatie

De muzikale vooruitgang, motivatie en inzet, aanwezigheid en voorbereiding worden geëvalueerd.

Evaluatienormen: De student is geslaagd indien 50% van de punten worden behaald.