Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gitaar 5216/2806/2223/1/39
Studiegids

Gitaar 5

216/2806/2223/1/39
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar (optie podium) (masterproef creatief eindproject gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Gitaar (optie podium) (masterproef creatief eindproject gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 18 studiepunten
Titularis: Broux Roland
Andere co-titularis(sen): Couck Nico, Grimm Justus, Sanen Jan
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 540,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Gitaar 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen
- groepsgerichte lessen of klasactiviteiten

Aangevuld met een selectie uit:
- repetities met klavierbegeleiding
- deelname aan masterclasses, lezingen en lecture recitals
- deelname aan studentenconcerten
- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- concertbezoek

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student interpreteert het repertoire op boeiende en mature wijze volgens internationaal gehanteerde stilistische normen
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student beroert het publiek vanuit een persoonlijke visie en artistieke gedrevenheid
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beheerst de muzikale parameters (zoals ritmiek, melodievoering, dynamiek, articulatie) in de uitvoering
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student toont harmonisch inzicht en analytisch denkvermogen
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student beheerst een juiste speeltechniek en -houding
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Gitaarrepertorium: Asencio, Berkeley, Brouwer, Bach, Aguado, Albeniz, Absil, Britten, Bellinatie, Bennett, Carlevaro, Castelnuovo-Tedesco, Coeck, Coste, Crumb, D'Angelo, Dyens, Dowland, Ferneyhough, Berio, D'Angelo, Giuliani, Ginastera, Gnattalli, Cordero, Gismonti, Legnani, Cardoso, Ibert, José, Henderickx, Heynen, Lerich, Granados, Hand, Kleynjans, Kruisbrinck, Llobet, Manen, Mompou, Sainz de la Maza, Narvaez, Mudarra, Milan, Miletic, Ponce, Rodrigo, Scarlatti, Sor, Tarrega, Tippet, Torroba, Turina, Theodorakis, Walton, Weiss,York, Zenamon ...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. de opgave van de hoofddocent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

* Documentatiecentrum in bibliotheek KCA: meest uitgebreide collectie gitaarpartituren in Europa, theoretische werken omtrent de gitaar
* Pocci: antologie XXste eeuwse gitaarmuziek
* Spanish Guitar centre catalogue guitar music
* New Grove + New Grove online
* Tijdschriften: Gitarre und Laute, Classical Guitar, Guitar Review, Cahiers de la Guitare
* Gitaar CD collectie: 250 CD's in bezit van Roland Broux
* PC: websites voor informatie over gitaarbouwers, repertorium, uitvoerders
* Bibliotheek Roland Broux
* Vakhandel: muziekpartituren

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen480,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)