Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Musiceerpraktijk 5 (30/150)13416/2806/2223/1/20
Studiegids

Musiceerpraktijk 5 (30/150)

13416/2806/2223/1/20
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Accordeon (optie podium) (masterproef creatief eindproject accordeon) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef creatief eindproject klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrument / Zang
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrument / Zang
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie podium) (masterproef creatief eindproject piano) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie podium) (masterproef piano) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef creatief eindproject pianoforte) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef pianoforte) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Accordeon (optie podium) (masterproef accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Accordeon (optie podium) (masterproef creatief eindproject accordeon) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef creatief eindproject klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Klavecimbel (optie podium) (masterproef klavecimbel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orgel (optie podium) (masterproef orgel) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Orkestinstrument (optie podium (masterproef creatief eindproject orkestinstrument) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie podium) (masterproef creatief eindproject piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie podium) (masterproef piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef creatief eindproject pianoforte) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) (masterproef pianoforte) binnen Instrumental/Vocal Studies
In andere opleidingen:
 • Master in de muziek als Musiceerpraktijk 5 (15/75)
 • Master in de muziek als Musiceerpraktijk 5 (60/210)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Wilmaers Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Binnen het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk neemt de student deel aan ensembles, producties, masterclasses, projecten en/of studiereizen. Dit gebeurt in ensembleverband of binnen de
context van de klas of vakgroep, al dan niet in coproductie met externe organisaties.

De masterclasses en klasprojecten worden bij aanvang van het academiejaar aan de studenten meegedeeld, hun aanwezigheid is verplicht. Deelname aan studiereizen
(indien van toepassing) is ten zeerste aanbevolen.

De toewijzing van studenten aan de ensembles en producties gebeurt via het productieteam in overleg met de instrument- of zangdocenten en/of - vakgroepvoorzitters. Studenten
hebben evenwel de mogelijkheid om hun voorkeur voor bepaalde projecten op te geven via hun instrument- of zangdocent.

Naast het opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk kan de student bijkomende projecten of producties opnemen via het keuzeopleidingsonderdeel ‘uitbreiding Musiceerpraktijk’.

Voor elk groter project (vooral orkestprojecten) wordt er per strijkerspupiter één aanvoerder aangeduid. Deze studenten worden gevraagd mee het muziekmateriaal voor te bereiden en een verantwoordelijke rol te spelen in het productieproces.

Voor bepaalde producties, solisten- of orkestplaatsen worden audities gehouden.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Musiceerpraktijk 4

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan zowel het standaardrepertoire als het niet-conventionele repertoire in groep uitvoeren.
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student kan muziek op professionele wijze interpreteren uit verschillende muzikale stijlperiodes.
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft diepgaand begrip van de rol van zijn eigen instrument t.o.v. andere instrumenten en in functie van het samenspel en kan deze rol sturen
De student luistert op elk moment naar zijn medemuzikanten
De student toont gepast muzikaal leiderschap binnen het ensemble, orkest of koor
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student is in staat het groepsgeluid en de muzikale groepsdynamiek substantieel te verbeteren en mee te personaliseren.
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student toont doorgedreven zelfstandigheid bij het volledige instuderen van de partituren en zoekt indien nodig naar professionele coaching binnen het docentenkorps
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan het basis orkest- of koorrepertoire in groep op zicht stilistisch vertolken
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student betoont respect voor zijn collega-studenten en zijn docenten
De student kan zijn medestudenten aansturen mbt professionele attitude, hulpvaardigheid en vlotte sociale communicatievaardigheden
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan een onderbouwde kritische reflectie op een lezing of masterclass van extern expert linken aan de eigen hoofddiscipline en schriftelijk weergeven in een correct taalgebruik.

Leerinhoud

Zie de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

voor studenten Piano (masterproef  Creatief Eindproject),  en voor studenten Klavecimbel, Gitaar,  Orgel, Accordeon:
ensemblespel en/of vakgroepprojecten en
masterclass of lecture recitals en/of
studiereis of didactische uitstap en/of
barok ensemble (voor klavecimbel en orgel, indien de bezetting dit vereist) en/of
operascènes (voor piano optie begeleiding & coaching)

voor studenten Orkestinstrument (masterproef  Creatief Eindproject):
Ensemble- en/of orkestspel (harmonieorkest, symfonieorkest, ensembles per vakgroep, interdisciplinaire producties of operaproducties) en
Masterclasses of lecture recitals en/of
Studiereis of didactische uitstappen

Gedetailleerde info over de leerinhoud is terug te vinden op de pagina 'Musiceerpraktijk' op Digit-AP.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, worden door het KCA ter beschikking gesteld
- Geschikt instrument

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

- Gespecialiseerde vaktijdschriften & vakliteratuur mbt groepsmusiceren
- Websites mbt de vakliteratuur en onderzoek in het vakgebied

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk50,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks50,00