Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Begeleiding & coaching toetsinstrument 113467/2806/2223/1/08
Studiegids

Begeleiding & coaching toetsinstrument 1

13467/2806/2223/1/08
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Men kan dit opleidingsonderdeel niet volgen binnen een
 • creditcontract.
 • examencontract (met het oog op het behalen van een creditbewijs).
 • examencontract (met het oog op het behalen van een diploma).
Titularis: Proot Stephanie
Andere co-titularis(sen): Kessels Koen, Wise Andrew
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Actief participeren als begeleider in diverse instrument- en zangklassen, de operaklas en de oratoriumklas.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel: piano 3 en neemt deel aan een oriënterende proef waarna een advies zal worden geformuleerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan zich aanpassen aan andere talen en andere muziekstijlen in het relevante repertoire.
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student kan het relevante repertoire spelen volgens de stilistische uitvoeringspraktijk
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student heeft een positieve attitude als repetent of assistent-begeleider
De student kan een sturende rol aannemen als repetent of assistent-begeleider.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student kan orkestpartituren reduceren naar een pianoversie en deze vertolken
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student beschikt over een analytisch en stylistisch denkvermogen op het relevante repertoire.
De student kent de parameters en structuren van het specifieke repertoire.
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student heeft inzicht verworven over de technische aspecten van de begeleiding en past dit toe op het relevante repertoire.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student beschikt over een professionele attitude, hulpvaardigheid en toont vlotte sociale communicatievaardigheden.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
De student wordt ingeschakeld als begeleider in verschillende instrument- en zangklassen en heeft de mogelijkheid om hierbij zijn/haar prioriteiten te leggen.

Onderdelen (niet limitatief) : selectie uit (verspreid over twee jarig traject, waarbij het tweede jaar een hoger niveau heeft qua intensiteit van de materie, de hoeveelheid en de complexiteit):

- begeleiding van instrumentklassen (keuze in overleg met de student)
- begeleiding van zangers in operaklas en oratoriumklas
- begeleiding van zangklassen, vooral in collectieve lessen
- begeleiding van operaprojecten
- begeleiding van koorprojecten
- begeleiding van jaarexamens
- begeleiding van interne auditietraining
- begeleiding van dans- en balletlessen en dansprojecten

De student ondersteunt de solist bij het vertolken van (hoofdzakelijk reducties van) originele partituren, en is beschikbaar voor repetities en lessen, masterclasses, toonmomenten, concerten,...

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Partituren van het te begeleiden repertoire

De partituren worden ter beschikking gesteld door de hoofdvakdocent wiens klas je begeleidt.

Relevante ondersteunende literatuur wordt opgegeven door de begeleidende docent en is meestal consulteerbaar in de openbare bibliotheken. Zoniet dient dit materiaal door de student aangekocht te worden.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Artistieke praktijk90,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk60,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks40,00