Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Elektronische muziek 125565/2806/2223/1/60
Studiegids

Elektronische muziek 1

25565/2806/2223/1/60
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 1
  • Compostie Master 2
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Elektronische muziek 1
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Elektronische muziek 1 (3 sp)
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Baeck David
Andere co-titularis(sen): Buyl Maarten
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De lessen worden gebundeld aangeboden op 10 dagen, verspreid over het jaar. Aanmelden bij Wim Henderickx.

Begincompetenties (tekst)

De studenten hebben bij voorkeur kennis van opnametechnieken.

OLR-Leerdoelen (lijst)

4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student kent de geschiedenis, ontstaan en evolutie van de elektronische muziek en opnametechniek, a.d.h.v. een selectie uit bepalende 20e eeuwse repertoirewerken. De student kent de belangrijkste elektronische pioniers en hun repertoire.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Elementen: elektronische klanksynthese, controle over de elektronische klankparameters en sampletechnieken, klanktransformaties, compositie en spatialisatie.

Concreet
Jorrit Tamminga: klanksynthese, algoritmische compositie, live-electronics :
David Baeck: muziektechnologie o.a. opnametechniek, midi, sampling + compositie voor beeld Gastdocenten ntb

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
AcademiejaarPortfolio50,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks50,00
Tweede examenperiodePortfolio50,00