Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Interdisciplinair project intensief 225574/2806/2223/1/75
Studiegids

Interdisciplinair project intensief 2

25574/2806/2223/1/75
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzepakket:
  • Compostie Master 2
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Interdisciplinair project intensief 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Matthynssens Pieter
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepswerk

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bedenkt een interdisciplinair project in functie van het eigen artistieke profiel en de beoogde doelgroep
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student kan alleen of in team de leiding nemen in en eindverantwoordelijkheid dragen van een artistiek project in een (gesimuleerde) professionele context
De student werkt vanuit zijn concept een concreet project uit
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student leidt als uitvoerend kunstenaar het eigen interdisciplinair project
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student kan kritisch reflecteren over het eigen interdisciplinair project en kan dit mondeling weergeven

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen120,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarProjectopdracht100,00

Toetsing (tekst)

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.