Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Elektronische muziek 225575/2806/2223/1/12
Studiegids

Elektronische muziek 2

25575/2806/2223/1/12
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  Keuzepakket:
  • Compositie Master 2
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  Keuzepakket:
  • Compostie Master 2
In andere opleidingen:
 • Aanvullende opleiding Koninklijk Conservatorium als Elektronische muziek 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Baeck David
Andere co-titularis(sen): Buyl Maarten
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Elektronische muziek 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

De lessen worden gebundeld aangeboden op 10 dagen, verspreid over het jaar. Aanmelden bij Wim Henderickx.

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

De student kan in de praktijk de geziene kennis toepassen, zowel inzake studioproductie, elektronische compositie, opnametechniek als in podiumkunsten (live electronics)
De student toont verdere verdieping inzake praktijkkennis en toepassingen van audiomontage, mixage, opnametechniek, sampling-technieken, filmscoring, klankprogrammering & algoritmische programmering
De student geeft aan in welk vakgebied hij/zij zich verder wil verdiepen en specialiseren:  compositie & sound design voor beeld (filmscoring), en/of algoritmische compositie & live electronics (podiumkunsten)
De student kan de signal flow van een mix analyseren en bijsturen, en is in staat om een mix te bewerken met gebruik van inserts, sends, bussen, EQ en dynamics.
De student verdiept zijn praktijkkennis van een DAW-software naar eigen keuze (bv. Ableton Live, Logic Pro, Pro Tools, Cubase, Reaper e.d.)

Leerinhoud

Lees het vademecum.
Elementen: elektronische klanksynthese, controle over de elektronische klankparameters en sampletechnieken, klanktransformaties, compositie en spatialisatie.

Concreet
Jorrit Tamminga: klanksynthese, algoritmische compositie, live-electronics :
David Baeck: muziektechnologie o.a. opnametechniek, midi, sampling + compositie voor beeld Gastdocenten ntb

Studiematerialen (tekst): Verplicht

De student voorziet zelf in de nodige software en technologische benodigdheden

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen150,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarPortfolio100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodePortfolio100,00