Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Gitaarpraktijk 230864/2806/2223/1/00
Studiegids

Gitaarpraktijk 2

30864/2806/2223/1/00
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Gitaar binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Gitaar (optie podium) (masterproef creatief eindproject gitaar) binnen Instrument / Zang
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Gitaar (optie podium) (masterproef creatief eindproject gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Gitaar (optie podium) (masterproef gitaar) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Braeckman Hendrik, Broux Roland, Couck Nico
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Gitaarpraktijk 1.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groeples

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student speelt prima vista vanuit verschillende stijlen, genres en notaties (zowel solo als het begeleiden van zangers in lied, aria’s, als andere instrumentalisten etc…)
De student kan zelfstandig reductie/partituurspel uitvoeren vanuit verschillende stijlen en genres (bijv. strijkkwartet, koor, orkest, etc…)
De student kan zelfstandig transpositie uitvoeren vanuit verschillende stijlen en genres (a.h.v. terugkerende akkoordprogressies - van chaconne tot jazz standard)
De student kan zelfstandig improviseren vanuit verschillende stijlen a.h.v. modi, akkoordprogressies, motivische verwerking, vrij vanuit stijlclichés, vrij in combinatie met een andere discipline (dans, theater)
De student leest becijferde (en onbecijferde) bassen vanuit literatuur (= echte muziek)
De student kan zelfstandig een sonata samenspelen met een melodie-instrument, zonder uitschrijven van de becijfering
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan zelfstandig zijn verworven inzicht in muziek (historische) context toepassen bij en combineren met vaardigheden zoals prima vista spelen, reductie, transpositie en improvisatie binnen het vak Klavierpraktijk
De student koppelt zelfstandig de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Klavierpraktijk 
De student past zelfstandig de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie
De student verdiept zijn kennis van en inzicht in meer complexere vormen en structuren binnen de onderdelen prima vista, reductie, transpositie en improvisatie, met de nadruk op verschillende genres en technieken 

Leerinhoud

Lees het vademecum Tokkelinstrumenten

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Verschillende toetsvormen en - momenten:
- Toonmoment januari
- Jaarexamen  voor een interne jury
- Permanente evaluatie tijdens de lessen