Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Klavierpraktijk 130867/2806/2223/1/05
Studiegids

Klavierpraktijk 1

30867/2806/2223/1/05
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Educatieve master muziek en podiumkunsten
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano binnen Muziek
  • Pianoforte binnen Muziek
 • Master in de muziek, trajectschijf 4
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  • Piano (optie podium) binnen Instrument / Zang
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Piano (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
  • Pianoforte (optie podium) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Proot Stephanie, Van Kerkhoven Joost
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

groepsles

Begincompetenties (tekst)

De student beheerst de leerdoelen van het voorgaande opleidingsonderdeel Praktische Harmonie en improvisatie 3.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student kan onder begeleiding reductie/partituurspel uitvoeren vanuit verschillende stijlen en genres (bijv. strijkkwartet, koor, orkest, etc…).
De student kan onder begeleiding transpositie uitvoeren vanuit verschillende stijlen en genres (a.h.v. terugkerende akkoordprogressies - van chaconne tot jazz standard).
De student kan onder begeleiding improviseren vanuit verschillende stijlen a.h.v. modi, akkoordprogressies, motivische verwerking, vrij vanuit stijlclichés, vrij in combinatie met een andere discipline (dans, theater).
De student leest becijferde (en onbecijferde) bassen vanuit literatuur (= echte muziek).
De student kan onder begeleiding een sonata samenspelen met een melodie-instrument, zonder uitschrijven van de becijfering.
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student koppelt de analytische vaardigheden aan de vakinhoud en vaardigheden binnen het vak Klavierpraktijk.
De student past onder begeleiding de verworven vaardigheden en kennis toe in zijn dagelijkse muziekpraktijk en studie.
De student verwerft kennis van en inzicht in meer complexere vormen en structuren binnen de onderdelen prima vista, reductie, transpositie en improvisatie, met de nadruk op verschillende genres en technieken.
De student speelt prima vista vanuit verschillende stijlen, genres en notaties (solo; het begeleiden van zangers in lied en aria’s, het begeleiden van andere instrumentalisten etc…).

Leerinhoud

Lees het vademecum Toetsinstrumenten

prima vista
reductie-partituurspel
transpositie
improvisatie
basso continuo

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

De beoordeling gebeurt op basis van meerdere evaluatiemomenten, die in het begin van het academiejaar worden medegedeeld in de les en op Digitap. Deelname aan alle evaluatiemomenten is noodzakelijk om te kunnen slagen voor het volledige opleidingsonderdeel. Bij onvoldoende op één of meerdere deelexamens, wordt de student doorverwezen naar de tweede examenkans voor minstens dit/deze deelexamen(s).