Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef Research en lecture performance32539/2806/2223/1/11
Studiegids

Masterproef Research en lecture performance

32539/2806/2223/1/11
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek, trajectschijf 5
  Afstudeerrichting:
  • compositie
  • Directie
  • Instrument / Zang
 • Master of Arts in Music
  Afstudeerrichting:
  • Composition
  • Conducting
  • Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Senden Yves
Andere co-titularis(sen): Bernolet Korneel, Couck Nico, Moore Thomas, Pustlauk Anne
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 180,00 uren

Volgtijdelijkheid

geslaagd voor Research 4.

Onderwijsorganisatie (tekst)

Zie Vademecum Research & Lecture Performance

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student bewijst dat het concept een artistieke meerwaarde biedt voor de uitvoering van het gekozen repertoire
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student is ondernemend en planmatig
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een gepast podiumgedrag
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student levert een schriftelijke neerslag in met correct(e) taalgebruik, vorm, lay-out, citaten.
De student toont een onderzoekende houding, kritische reflectie, vermogen tot redeneren, inhoudelijk inzicht
De student is in staat om artistiek relevant onderzoek te verrichten en dit te presenteren aan een publiek in de vorm van een lecture performance.
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student toont de betrokkenheid van zijn reflectie op de artistieke uitvoeringspraktijk aan

Leerinhoud

Zie Vademecum Research & Lecture Performance.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk5,00 uren
Werktijd buiten de contacturen175,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00

Toetsing (tekst)

Zie Vademecum Research & Lecture Performance.