Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Collaborative piano32660/2806/2223/1/51
Studiegids

Collaborative piano

32660/2806/2223/1/51
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Kessels Koen
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Proot Stephanie, Rodrigues Eliane, Wise Andrew
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student toont een brede repertoirekennis via grondige studie van instrumentale duo-stukken, vocale begeleiding (met essentiële focus op taal en coaching-vaardigheden), dans en ballet begeleiding en kamermuziek.
De student kan stijlkenmerken (afgestemd op de eigenheid en de literatuur van het instrument) hanteren tijdens het improviseren. Deze stijlen kunnen zijn: atonaliteit, verwijde tonaliteit, modaliteit, jazz, tonaliteit
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student kan zich vlot aanpassen aan andere talen en andere muziekstijlen in het relevante repertoire.
1.3 De student kan een sturende rol opnemen in een ensemble.
De student toont inzicht in improvisatie en praktische harmonie en kan deze toepassen.
2.1 De student heeft een grondige beheersing van de muzikale parameters en structuren.
De student kent de parameters en structuren van het specifieke repertoire, kan deze toepassen en hier flexibel mee omgaan.
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student kan orkestreducties maken en spelen.
2.5 De student is op de hoogte van de technische en technologische ontwikkelingen binnen zijn vakgebied.
De student heeft gevorderd inzicht verworven over de technische aspecten van de begeleiding en past dit toe op het relevante repertoire.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student toont een ondersteunende houding en stelt zich hulpvaardig op, een rol die essentieel is voor een “collaborative pianist”.
3.2 De student werkt samen (met andere kunstdisciplines) aan de realisatie van een eigen artistiek concept.
De student is actief betrokken bij het muzikale gebeuren in het Conservatorium en werkt nauw samen met andere studenten, ensembles van alle vakgroepen en opleidingen.
De student kan spelen onder leiding van een dirigent en begeleidt de directieklas tijdens lessen en examen.

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk60,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarBeoordeling artistieke praktijk100,00