Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Projectwerk/Interdisciplinair project (3 sp)25715/2806/2223/1/19
Studiegids

Projectwerk/Interdisciplinair project (3 sp)

25715/2806/2223/1/19
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Master in de muziek
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  Keuzepakket:
  • Instrument (jazz) Master 1
  • Instrument (jazz) Master 2
 • Master of Arts in Music
  Keuzeoptie van afstudeerrichting:
  • Instrument (jazz) optie podium binnen Jazz
  Keuzepakket:
  • Instrument (jazz) Master 1
  • Instrument (jazz) Master 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 90,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student is in staat om creatief te musiceren binnen een multidisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context
3 De student kan een proactieve rol opnemen in muzikale, multidisciplinaire of interculturele samenwerkingsvormen
De student is in staat om constructief samen te werken binnen een multidisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context

Leerdoelen

3 (bachelor). kan participeren in muzikale, multidisciplinaire of multiculturele samenwerkingsvormen De student is in staat om constructief samen te werken binnen een multidisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context

1.4 (master) realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project
De student is in staat om creatief te musiceren binnen een multidisciplinaire en/of interculturele en/of internationale context

Leerinhoud

Lees het vademecum.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen60,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00

Toetsing (tekst)

Voor de studenten die aan het Blended Intensive Programme deelnemen, bestaat de toetsing voor dit opleidingsonderdeel uit twee delen, nl. deel 1) de evaluatie van de opdracht die de student aan AP uitvoert, en deel 2) de evaluatie van de opdracht die de student tijdens het Blended Intensive Programme uitvoert. Bij de berekening van het totale examenresultaat wordt het gewicht van de delen op voorhand afgesproken met de coordinator.