Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Masterproef persoonlijk repertoire32698/2806/2223/1/82
Studiegids

Masterproef persoonlijk repertoire

32698/2806/2223/1/82
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
  • Master of Arts in Music
    Afstudeerrichting:
    • Jazz
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 9 studiepunten
Titularis: Smedts Els
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 270,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student is in staat een persoonlijk repertoire te creëren
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een uitgesproken artistieke persoonlijkheid via het vertolken van persoonlijk repertoire
1.5 De student kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan door het vertolken van persoonlijk repertoire het publiek beroeren
4.2 De student heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student onderzoekt bestaand repertoire en implementeert de resultaten van dit onderzoek in zijn persoonlijk repertoire.

Leerdoelen

1.1 verbreedt en verdiept op zelfstandige basis zijn repertoire gerelateerd aan zijn vakgebied.
De student is in staat een persoonlijk repertoire te creëren

1.4 realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een uitgesproken artistieke persoonlijkheid via het vertolken van persoonlijk repertoire

1.5 kan door middel van een artistieke dialoog zijn publiek beroeren.
De student kan door het vertolken van persoonlijk repertoire het publiek beroeren

4.2 heeft zich een kritische en onderzoekende houding eigen gemaakt.
De student onderzoekt bestaand repertoire en implementeert de resultaten van dit onderzoek in zijn persoonlijk repertoire.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk10,00 uren
Werktijd buiten de contacturen260,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00