Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Orkestdirectie 1 (m.i.v. stage en literatuurstudie)34227/2806/2223/1/76
Studiegids

Orkestdirectie 1 (m.i.v. stage en literatuurstudie)

34227/2806/2223/1/76
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 4
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestdirectie binnen Directie
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Orkestdirectie binnen Conducting
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 21 studiepunten
Titularis: Venkov Ivo
Andere co-titularis(sen): Anthonis Luc, Kessels Koen
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).
Totale studietijd: 630,00 uren

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Onderwijsorganisatie (tekst)

- individuele lessen orkestdirectie
- groepsgerichte lessen
- klasactiviteiten
- praktijkgericht ervaring in de projecten van de orkestdirectieklas
- (luister)stages bij externe orkesten ( Opera van Vlaanderen/Antwerp Symphony Orchestra)

eventueel aangevuld met een selectie uit

- deelname aan projecten georganiseerd door de instelling
- masterclasses en lezingen
- concertbezoek

Voor de concrete organisatie van deze onderwijsactiviteiten: zie Vademecum Directie

Begincompetenties (tekst)

Uit de prestatie op de toelatingsproef blijkt de student over de juiste begincompetenties te beschikken. Zie specificaties toelatingsproeven op de website.

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student diept zijn slagtechniek verder uit.
1.2 De student beheerst de internationaal gehanteerde stilistische uitvoeringspraktijk.
De student verwerft kennis van en inzicht in orkestliteratuur uit alle stijlperiodes, van klassiek tot hedendaagse orkestmuziek.
1.4 De student realiseert muziek op een creatieve wijze in een artistiek project.
De student toont een eigen interpretatie op orkestrepertoire a.d.h.v. luisterstages.
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student is in staat een grondige analyse te maken met het oog op een versnelling van het repetitieproces.
3.1 De student kan zijn sociale- en communicatieve vaardigheden aanwenden om leiding te nemen.
De student is in staat adequaat te communiceren met een orkest.
4.1 De student heeft een uitgebreide kennis van de ruimere culturele en (muziek)historische context en kan die aanwenden in de eigen artistieke praktijk.
De student is in staat om zelf orkestliteratuur aan te brengen en te bespreken.

Leerinhoud

Lees het vademecum.
-Slagtechniek (specifieke oefeningen; toegepast op de orkestliteratuur).
-Gehooroefeningen (o.m. foutdetectie, intonatie, balans, articulatie, stijlverschillen, akkoorden)
-Analyse orkestwerken uit diverse stijlen en periodes (harmonisch, slagtechnische, repetitietechnisch, stijlgericht)
-Literatuur verwerven: geschiedenis en overzicht van de orkestliteratuur en toepassing ervan voor de samenstelling van concertprogramma's rond bepaalde thema's
-Praktijkervaring opdoen bij externe orkesten (repetities /concerten) via luisterstages
-Toepassen van onderzoeksvaardigheden

Studiematerialen (tekst): Verplicht

- Partituren, studieboeken en opnames cfr. opgave van de docent
- Partituren van het examenprogramma. Het examenprogramma wordt bepaald in overleg met de hoofddocent.

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Alle mogelijke orkestliteratuur

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Artistieke praktijk30,00 uren
Vormen van groepsleren30,00 uren
Werktijd buiten de contacturen570,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks75,00
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks25,00
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks75,00