Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Koninklijk Conservatorium van Antwerpen
Taalcoaching en stemvorming 234238/2806/2223/1/62
Studiegids

Taalcoaching en stemvorming 2

34238/2806/2223/1/62
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Master in de muziek, trajectschijf 5
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrument / Zang
  • Master of Arts in Music
    Keuzeoptie van afstudeerrichting:
    • Piano (optie collaborative piano) binnen Instrumental/Vocal Studies
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 6 studiepunten
Titularis: Anthonis Luc
Andere co-titularis(sen): Avantario Sabrina, Cambier Anne, Jankowski Gary, Seeger Kai-Rouven, Vervoort Valerie, Wise Andrew
Co-titularis(sen) zijn nog niet (allemaal) gekend.
Onderwijstalen: Engels, Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 31.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Delibereerbaarheid: Voor dit opleidingsonderdeel moet je slagen (wordt nooit gedelibereerd).

Volgtijdelijkheid

Onderwijsorganisatie (tekst)

Taalcoaching: Italiaans, Frans en Duits worden wekelijks onderwezen. Taalcoaching Engels wordt om de twee jaar aangeboden.

Elke taal zal 3 groepsniveaus aanbieden: Beginners, Intermediair en Gevorderden. Aan het begin van het jaar wordt de student toegewezen aan een niveaugroep. Het beginnerniveau zal de nadruk leggen op het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA) zoals dat voor de betreffende taal geldt.

Language coaching: Italian, French and German will be taught weekly every academic year. Each language will consist of a Beginner, Intermediate and Advanced level class. A placement exam will take place at the start of each academic year. The Beginner level will emphasize the International Phonetic Alphabet (IPA) as it applies to the particular language. English will be taught every other year.

Stemvorming worden gecoacht tijdens de zanglessen van de hoofdvakdocenten, waaraan de studenten Collaborative piano participeren. De zangdocenten geven elke collaborative pianostudent in hun klas een les over de basistechnieken van de zangstem. Dit laat de nodige ruimte voor het meer intensieve werk in de taalcoaching.

Begincompetenties (tekst)

geslaagd zijn voor Taalcoaching en stemvorming 1

OLR-Leerdoelen (lijst)

1.1 De student verbreedt en verdiept op zelfstandige basis het repertoire gerelateerd aan het eigen vakgebied.
De student kan teksten vertalen en situeren (gedichten, liederen, opera, oratorium) 
2.2 De student bouwt expertise op door organisatie en zelfstudie.
De student kan teksten in verschillende talen van vocale muziek zelfstandig instuderen en vertolken
2.3 De student kan door analyse en interpretatie muziekstructuren verwerken.
De student begrijpt de fundamentele componenten van de zangtechniek en is in staat deze toe te passen op zijn eigen zang.
De student is in staat een tekst in het Engels, Italiaans, Frans en Duits te vertalen naar het Internationaal Fonetisch Alfabet (IPA).
2.4 De student heeft zich de juiste speeltechnieken en -houdingen eigen gemaakt.
De student verwerft kennis van fonetica, klinkerdriehoek, elementaire basisregels van uitspraak in de diverse talen, spieroefeningen mondstanden en tong 
4.3 De student kan het resultaat van kritische (zelf-)reflectie mondeling en schriftelijk weergeven.
De student ontwikkelt een algemeen bewustzijn m.b.t. de taal (taal als inspiratiebron, verstaanbaarheid)

Leerinhoud

zie vademecum

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarVaardigheidstoets artistiek in de examenreeks100,00