Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Immunologie20988/2782/2223/1/04
Studiegids

Immunologie

20988/2782/2223/1/04
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
  • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Maes Githa, Pittois Karen
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Semester 2
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: wel mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

geslaagd of getolereerd voor Hematologie 1 EN binnen trajectschijf 1 al minstens 27 studiepunten afgewerkt hebben.

Korte omschrijving

Immunologie:

In het eerste jaar werd er kennis gemaakt met de verschillende spelers van het immuunsysteem. In het tweede jaar gaan we dieper in op de werking ervan. Wat is de rol van de verschillende cellen en moleculen? Hoe werken het niet-specifiek verweer en het specifiek verweer samen? Hoe worden we beschermd tegen verschillende soorten infecties? Verder wordt er veel aandacht besteed aan de productie van monoklonale antilichamen en hun toepassingen.

Microscopische anatomie:

Om een juiste diagnose te stellen of om onderzoek te doen is het maken van een goed microscopische preparaat cruciaal. De verschillende stappen die ondernomen moeten worden om een microscopische preparaat te maken, worden besproken (biopsie afnemen, fixeren, inbedden,  snijden van het weefsel, kleuren en tot slot insluiten). Om een juiste conclusie te trekken uit een microscopisch preparaat is het soms nodig om verschillende soorten kleuringen te gebruiken. Er wordt gefocust op de meest gebruikte standaard kleuringen, maar ook andere kleuringstechnieken komen aan bod (bijvoorbeeld immunohistochemie). De basis van de microscopische anatomie wordt ingeoefend aan de hand van een aantal histologische preparaten. Voor beide afstudeerrichtingen wordt er een interessant bedrijfsbezoek georganiseerd.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Taakanalyse en Planning laboratoriumwerkzaamheden
bespreekt het productieproces van monoklonale antilichamen
benoemt het type en bespreekt het principe en de eigenschappen van een gegeven immuuntest
beschrijft de stappen van biopt tot weefselcoupe
beschrijft de functie van de belangrijkste moleculen, cellen en organen van het specifiek verweer
tekent de interactie tussen immuuncellen op niveau van celoppervlaktemoleculen
beschrijft de werking van het verweer (specifiek + niet-specifiek) tegen infectieuze deeltjes (bacteriƫn, virussen, parasieten, gisten en schimmels)
benoemt eigenschappen van weefsels en cellen
beschrijft de processen en technieken die toegepast worden in een histologische labo
Labtechnicus BL - Verwerken en interpreteren
interpreteert eenvoudige flow cytometrie data
identificeert een aantal weefselcoupes

Leerinhoud

Facet Immunologie
De werking van het niet-specifiek verweer: fagocytose en ontstekingsreactie.

Het specifiek verweer:

  • Verschillende soorten antigenen, het HLA-systeem en antigeen processing
  • Cellen en organen 

Werking van het specifiek verweer:

  • De humorale en de cellulaire respons
  • Immuundiversiteit
  • Verweer tegen infectieuze deeltjes en ontsnappingsmechanismen 

Monoklonale antilichamen: productie en toepassingen
Flow cytometrie en FACS analyse

 

Facet microscopische anatomie

Men bestudeert het proces van bioptafname tot het microscopische preparaat.

De basis van de histologie wordt besproken aan de hand van enkele weefsels en organen.
Preparaten van verschillende weefsels en organen worden microscopisch bestudeerd. Er wordt een bedrijfsbezoek georganiseerd.

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Facet immunologie:

Bundeling powerpoint slides met notities (Auteur: Karen Pittois)
Oefeningen per hoofdstuk.

Facet microscopische anatomie:

Theorie- en praktijknota's (G. Maes)
Eigen notities en presentaties.

Deze cursus omvat digitale labsimulaties. De simulaties gebeuren met de software ‘Labster’. De student koop jaarlijks een licentie aan (AP-tarief).

Studiematerialen (tekst): Aanbevolen

Facet Immunologie

Niet verplichte literatuur, aanwezig in de bib:

Doan, T., Melvold, R., Viselli, S. & Waltenbaugh, C. (2012). Immunology. Lippincot & Wilkins. ISBN 978-1-451-11154-5

Male, D., Brostoff, J., Roth, D.B. & Roitt, I.M. (2013). Immunology. Elsevier. ISBN 987-0-702-04548-6

Sompayrac., L. (2015). How the immune system Works. Wiley-Blackwell. ISBN 978-1-118-99778-9

Facet Microscopische anatomie

Niet verplichte literatuur, naslagwerk, aanwezig in de bib:

Functionele histologie L.C. Juncqueira en J. Carneiro. elfde druk. Elsevier gezondheidszorg. ISBN 978 90 352 28627

Frederic H. Martini & Edwin F. Bartholomew. Anatomie en fysiologie, een inleiding. Pearson education, 8ste editie ISBN 9789043036931of het e-book ISBN 9789043039062.

Onderwijsorganisatie

Examentijd
Voorziene tijd voor toetsing3,00 uren
  • Opmerking: De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten
Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges18,00 uren
  • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap
Practicum en/of oefeningen10,00 uren
  • Opmerking: De effectieve examenvorm en examentijd worden gecommuniceerd via digitap. De examentijd bevat een zelfde tijdsverlenging voor alle studenten.
Vormen van groepsleren
Werkplekleren en/of stage
Werktijd buiten de contacturen47,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor de eerste examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00facet 'Immunologie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets in de examenreeks24,00facet 'Microscopische Anatomie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)3,00Facet 'Microscopische anatomie': prelabtesten
AcademiejaarPraktijkbeoordeling in een professionele context3,00Facet 'Microscopische Anatomie'. Gedragsobservatie.
Evaluatie(s) voor de tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks70,00facet 'Immunologie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.
Tweede examenperiodeKennis- en inzichtstoets in de examenreeks30,00facet 'Microscopische Anatomie'. Open en gesloten vragen. Gesloten boek. De vragen peilen naar kennis en toepassen van kennis en inzicht. Geen hulpmiddelen toegelaten.

Toetsing (tekst)

De totaalpunten van beide facetten worden omgerekend volgens de verhouding immunologie/microscopische anatomie 70/30.

De student dient verplicht aanwezig te zijn op de praktijksessies van microscopische anatomie.

Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op het betreffende deelexamen.

De student kan voor dit facet maximaal 1 gemiste praktijksessie inhalen en dit enkel indien het organisatorisch mogelijk is. De student neemt het initiatief om binnen de 3 kalenderdagen na de gemiste praktijksessie met de betrokken lectoren deze inhaalsessie af te spreken en in te plannen.
Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd.

Deelname aan de praktijksessies van microscopische anatomie is noodzakelijk om de door de opleiding vooropgestelde beroepscompetenties te kunnen ontwikkelen en testen. Conform het OER wordt voor dit opleidingsonderdeel de beoordeling “Fail” (code “F”) toegekend bij afwezigheid vanaf 20% van de lesactiviteiten, tenzij de student recht heeft op een inhaalsessie. Een code 'F' voor een deelexamen resulteert in een code 'F' voor het gehele opleidingsonderdeel. Meer informatie over de code 'F' lees je in art. 14.5 van het onderwijs- en examenreglement (www.ap.be).

Studenten die de voorbereidende taken onvoldoende hebben uitgevoerd, worden niet toegelaten tot de werkcolleges van microscopische anatomie. De student haalt 0 voor de gemiste sessie.

Het examen kan digitaal (op eigen laptop van student) afgenomen worden.

Voor digitale examens: Het niet opstarten of afsluiten van de monitoringsoftware wordt aanzien als fraude.

De facetten immunologie en microscopische anatomie, worden op 2 verschillende dagen (apart) geëxamineerd.

Tweede zittijd

Facet Immunologie (70%) kan volledig hernomen worden. Voor het facet Microscopische anatomie vervalt de 'Kennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken' (3%) en 'Praktijkbeoordeling in een professionele context' (3%), waardoor enkel 'Kennis- en inzichtstoets in de examenreeks' kan hernomen worden (30%).