Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen
Gezondheid en Wetenschap
Wetenschappelijk Engels32262/2782/2223/1/73
Studiegids

Wetenschappelijk Engels

32262/2782/2223/1/73
Academiejaar 2022-23
Komt voor in:
 • Bachelor in de biomedische laboratoriumtechnologie, trajectschijf 2
Dit is een enkelvoudig opleidingsonderdeel.
Studieomvang: 3 studiepunten
Co-titularis(sen): Bruyneel Kirsten, Gotink Heidi
Onderwijstalen: Nederlands
Kalender: Academiejaar
Dit opleidingsonderdeel wordt gequoteerd op 20 (tot op een geheel getal).
Mogelijke grensdata voor leerkrediet: 15.10.2022 (Academiejaar)
Tweede examenkans: niet mogelijk.
Tolereerbaarheid: Dit opleidingsonderdeel is tolereerbaar onder de voorwaarden van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven.
Totale studietijd: 78,00 uren

Waarschuwing

Deze informatie is onder voorbehoud van de verdere evolutie van de Coronamaatregelen.

Volgtijdelijkheid

Op dit opleidingsonderdeel is er geen volgtijdelijkheid van toepassing.

Korte omschrijving

Het keuzevak Wetenschappelijk Engels behelst het oefenen van mondelinge en schriftelijke professionele en wetenschappelijk Engelstalige communicatie.

OLR-Leerdoelen (lijst)

Labtechnicus BL - Rapporteren
hanteert Engelstalige professionele en wetenschappelijke mondelinge communicatie in 'small talk', lab conversatie, presentatie
hanteert Engelstalige professionele en wetenschappelijke schriftelijke communicatie in e-mail, motivatiebrief, labverslag, theoretisch principe

Leerinhoud

Professionele en wetenschappelijke Engelstalige mondelinge communicatie:

 • professionele 'small talk', lab conversatie,
 • presenteren van een tabel/grafiek/cijfermateriaal,
 • presenteren van een theoretisch principe en labresultaten.

Professionele en wetenschappelijke Engelstalige schriftelijke communicatie:

 • schrijven van een professionele e-mail,
 • schrijven van een motivatiebrief (sollicitatiebrief),
 • schrijven van een labverslag met theoretisch principe .

Differentiatie en uitbreiding:

 • Hoe verwerken van wetenschappelijke vakliteratuur in het Engels?
 • Hoe verwerken van Engelstalige wetenschappelijke presentaties/uitleg?
 • Hoe wetenschappelijke woordenschat verwerven?
 • aandachtspunten over woordenschat en grammatica, typisch voor wetenschappelijke communicatie,

Studiematerialen (tekst): Verplicht

Digitale info, oefenmateriaal en opdrachten op Digitap.
Aanbevolen literatuur: beschikbaar in bib en online.

Onderwijsorganisatie

Werkvormen
Hoor- en/of werkcolleges28,00 uren
 • Opmerking: de effectieve werkvorm wordt gecommuniceerd via digitap.
Werktijd buiten de contacturen50,00 uren

Toetsing (lijst)

Evaluatie(s) voor beide examenkansen, niet herhaalbaar in tweede examenkans
MomentVorm%Opmerking
AcademiejaarKennis- en inzichtstoets permanent tijdens de lesweken (Permanente evaluatie)100,00permanente evaluatie, jaarvak, geen herkansing mogelijk in 2de zittijd

Toetsing (tekst)

Dit is een vak met permanente evaluatie: voorbereiding voor de les, mondelinge en schriftelijke opdrachten tijdens en na de les.

De student dient aanwezig te zijn op alle activiteiten van dit opleidingsonderdeel. De student dient verplicht alle voorbereidingen en opdrachten uit te voeren. Het niet indienen van een voorbereiding of opdracht leidt tot een 0 voor dit onderdeel. Het te laat indienen van een voorbereiding of opdracht leidt tot een 0 voor dit onderdeel. Tijdens de onderwijsactiviteiten wordt er getoetst. Indien de student afwezig is haalt hij een 0 voor deze evaluatie. Er is geen inhaalmoment mogelijk.

Bij meerdere gewettigde afwezigheden contacteert de student het opleidingshoofd. Bij elke afwezigheid behaalt de student een 0 score op de betreffende deelactiviteit.


Er is geen tweede zit mogelijk.